Etik Değerlerimiz

Kurallar, Koroglu Kaucuk'un değer ve ilkelerini yansıtır ve firmamızın tüm çalışanları, görevlileri ve yöneticileri için geçerlidir.

Etik Kurallar

Genel Müdür, Mali İşler Müdürü ve diğer üst düzey yöneticiler ve finansal yetkililer, kurumsal yönetimde önemli roller üstlenir. Koroglu Kaucuk, şirkete uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere göre aşağıdaki etik kuralları benimsemiştir. Bu etik kurallar, yetkililerin uyması ve desteklemesi beklenen ilkeleri sağlamak ve yanlışlığı engellemek için tasarlanmıştır. Zaman zaman yürürlükteki politikalarımıza veya yönergelerimize uygun diğer tüm unsurları tamamlar. Koroglu Kaucuk'un Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü ve diğer idari yetkililer ile mali yetkililer için şunları beyan eder: - Kişisel ilişkileri veya finansal veya ticari çıkarları ile firmamıza olan sorumlulukları arasında fiili veya görünür çıkar çatışmalarını etik olarak ele almak da dahil dürüstlük ve doğruluk içinde hareket edecekler; - Koroglu Kaucuk'un sermaye piyasası düzenleyicileri veya başka türlü kamuoyuna yaptığı açıklamalara ek dosyalar veya buralara sunulan tüm raporlarda ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklama yapacaklar; - Bize uygulanan tüm devlet yasalarına, kurallara ve düzenlemelere ve hissedarlarıyla olan ilişkilere uyacaklar. Eylemlerin sadece yazıyla değil kanunların ruhuyla da uyumlu olmasını ve Koroglu Kaucuk'un faaliyetlerinin özünde, yasalara ve ilkelerimize uyumlu bir kültürün teşvik edilmesini sağlayacaklar;

- Bilinen veya şüpheli uygunsuzlukları Denetim Komitesi’ne bildirecekler. Denetim Komitesi, kendisine bildirilen uygunsuzlukları araştırmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bir uygunsuzluk söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu uygun gördüğü herhangi bir disiplin eylemini uygulamaya koyar (veya yetki verir). Bu eylem şiddetli uygunsuzluklar söz konusu olduğunda işten çıkarma veya adli işlem başlatmayı içerebilir.

- Çıkar çatışması

- Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı

- Kamuyu Aydınlatma İlkeleri

- Yasalara, Kurallara ve Düzenlemelere Uygunluk

- Çalışma Prensipleri -Dünyamızı koruma

%85

İZLENEBİLİRLİK

%95

EŞİTLİK

%80

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

%100

POZİTİFLİK

Vizyonun Netliği

“Şüphesiz, biz bir aileyiz.”

Mehmet Koroglu

Kurucu ve CEO

-Kurumsal Sorumluluk, Koroglu Kauçuk'un stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, faaliyet gösterdiğimiz her yerde paydaşlarımızın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayan hedeflenen CR girişimlerini uygularken, ekonomik, ekolojik ve sosyal değerlendirmeleri göz önünde bulundurmayı hedefliyoruz. Bu, müşterilerimizin ve toplumun sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olur.

Hasan Koroglu

Founder and CEO

-Küresel bir üretim ve dağıtım ağı, büyüyen pazarlarda güçlü varlık ve müşterilere olan yakınlığı, pazar payı için rekabette önemli başarı faktörleri olarak görüyoruz. Geçmiş yıllarda, kapsamlı yatırımlar yaparak küresel konumumuzu sürekli geliştirdik. Orta vadede organik olarak ve hedeflenen yatırımlar yoluyla büyümeye devam etmek için yeterliğimizden eminiz. Kurumsal sorumluluğu ekonomik büyümemiz için gerekli platformlardan biri olarak görüyoruz

Yesim Kosal

Genel Müdür

-Girişimcilik başarımız, büyük ölçüde çalışanlarımızın performansı, yenilikçi gücü ve bağlılığına dayanmaktadır. Sadece çalışanların merkezi ve sürdürülebilir eğitimi ve geliştirilmesi yoluyla kurumsal hedeflerimize ulaşmayı ve Koroglu Kaucuk'un rekabet gücünü uzun vadede korumayı planlıyoruz. Bu temelde, bütünleşik ve küresel bir İK, giderek önemli bir stratejik faktör haline geliyor.

Erhan Tetik

Mühendis

-Ürün yeniliği, mevcut ürünler ve mevcut ürünlerin modifikasyonu için yeni ürünler ve yeni uygulamaların geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Yeni ürünler aramak daha geniş bir alana yöneliktir ve ana konular genellikle orta ve uzun vadeli zaman dilimine sahip çok sayıda işletme birimi için geçerlidir.